Kliknij w numer, aby uzyskać więcej informacji!
Na numerach startowych podpisali się nam znani sportowcy i osoby ze sportem związane. Za każdy z numerów będzie można zaoferować pewną kwotę – kwota bazowa 50zł (do oferowanej kwoty nie zalicza się opłaty startowej, którą należy opłacić niezależnie). Swoje propozycje przesyłajcie na e-mail sport@bosir.bierun.pl W treści wiadomości wpiszcie proponowaną kwotę za dany numer oraz swoje imię i nazwisko
(wzór: 50zł za numer 1, Jan Kowalski)
My publikować będziemy zestawienie (na profilu FB biegu), w którym wskazywane będą najwyższe na dany moment zaoferowane kwoty. Zabawę kończymy w czwartek, 12 stycznia 2017 roku o godzinie 23.59 Wówczas wyłonieni zostaną wszyscy zwycięzcy, którym pamiątkowe numery startowe wręczymy oficjalnie po biegu, podczas Sportowego Pikniku Rodzinnego. Analogiczne numery startowe będą do odbioru w Biurze Zawodów przed biegiem.
ROZSTRZYGNIĘCIE AUKCJI